Ajanvaraus

Kauppa

Yhteystiedot

Tutustu

Sopimusehdot

TERVETULOA KUNTO SALUKSEN JÄSENEKSI

ONNITTELEMME HYVÄSTÄ VALINNASTASI, JOLLA VAIKUTAT KOKO LOPPUELÄMÄÄSI!


Jäsenehdot tiivistetysti:
1. Jäsenyys ja jäsenyyteen liittyvä ovikortti on henkilökohtainen. Kulkuavain on leimattava aina Kunto Salukselle tultaessa joko tuulikaapin kortinlukijassa tai vastaanoton asiakaspäätteellä.
2. Jäsenyys on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja tämä sovitaan jäsensopimusta tehtäessä. Ikäraja on 15 v ja alle 18 vuotiaan harjoittelusta Kunto Saluksella ja jäsensopimuksen allekirjoittamisesta vastaa huoltaja.
3. Ensimmäinen kuukausi maksetaan liittymishetkellä. Sen jälkeen jäsenmaksun eräpäivä on kuun 1. päivä.
4. Jäsenyyden irtisanomisaika on 1 kalenterikuukausi.
5. Jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi 1 – 12 kk, jolloin keskeytyksestä tulee sopia kirjallisesti joko sähköpostitse tai vastaanoton asiakaspalvelussa viimeistään 15 päivää ennen seuraavan jäsenmaksun muodostumista.
5.1. Jäsenkausi 15.-14. ilmoitus ennen seuraavan kuukauden alkamista
5.2. Jäsenkausi 1.-30./31. ​ilmoitus ennen kuukauden 15.päivää.
5.3. Tauko jäsenmaksukauden mukaisesti.


Jäsenehdot kokonaisuudessaan:
1. Jäsenyys on henkilökohtainen ja henkilökohtainen kulkuavain on aina leimattava Kunto Salukselle tultaessa joko tuulikaapin ovilukijassa tai vastaanoton asiakaspäätteellä. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.
2. Alle 18-vuotiaan jäsensopimuksen allekirjoittaa huoltaja ja alle 18-vuotias kuntoilee Kunto Saluksella jäsensopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Ikäraja kuntokeskukseen on 15 vuotta.

3. Ensimmäinen kuukausi ja kulkuavain maksetaan liittymishetkellä. Jatkossa jäsenmaksun eräpäivä on kuun 1. päivä. Ensimmäinen kuukausittainen jäsenyyslasku toimitetaan jäsenen sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi tämän jälkeen tilata e-laskun omasta verkkopankistaan. Jäsenmaksun paperilaskutuksesta perimme 6€ laskutuslisän/lasku. Liikuntaeduilla maksettaessa maksut huomioidaan laskutusaikataulun mukaisesti. Jäsenyyden muutoksesta perimme hinnaston mukaisen maksun.
4. Muistutus- ja perintäpalvelut on ulkoistettu Finvoicer Oy:lle. Maksamattomista laskuista seuraa maksumuistutus ja mahdollinen perintä. Mikäli jäsenmaksu jää rästiin, käyttöoikeus lakkaa, kunnes laskut on hoidettu. Kortin sulkeminen ei lopeta jäsenyyttä tai maksuvelvollisuutta eikä lyhennä peruskautta määräaikaisissa sopimuksissa. Maksumuistutukset ja perintälaskut on maksettava kokonaisuudessaan suoraan Finvoicer Oy:lle.

Kaikkien korttien hinnat ovat nähtävillä täällä ja vastaanotossa.


5. Jäsenyyden irtisanomisaika on 1 kalenterikuukausi, myös silloin, jos jäsenyys on keskeytetty, tauolla tai käytössä on hyvityskuukausi. Irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti joko sähköpostitse tai vastaanotossa lomakkeella. Irtisanoutuminen keskeytystilanteissa tulee tehdä sovitun keskeytyksen loputtua myös 1 kalenterikuukauden irtisanoutumisajalla.

Kalenterikuukauden irtisanomisaika tarkoittaa, että kun kortti irtisanotaan kuun loppuun mennessä, se on voimassa seuraavan kuun loppuun.
6. Jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi 1 – 12 kk veloituksetta. Keskeyttäminen on tehtävä kirjallisesti joko sähköpostitse tai vastaanoton asiakaspalvelussa viimeistään 15 päivää ennen seuraavan jäsenmaksun muodostumista. Määräaikaisessa jäsenyydessä keskeytysaika ei vähennä sopimuksen peruskautta. Sairastapauksissa keskeytys ja siitä mahdollisesti tuleva hyvitys tehdään takautuvasti seuraavassa laskutusjaksossa lääkärintodistusta vastaan.
7. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenille 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista. Kunto Salus on velvollinen ilmoittamaan jäsenille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
8. Jäsenellä on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi Kunto Salukselle vastaanoton aukioloaikoina. Vierailusta täytyy ilmoittaa vastaanottoon viimeistään vierailuhetkellä. Saman vieraan voi tuoda vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen käyntimaksun. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa kuntokeskuksen sääntöjä. Mikäli jäsen tuo ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa peritään jäseneltä 100 EUR sakko. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, jäsenyys irtisanotaan välittömästi.


9. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Kunto Salus ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.
10. Kunto Salus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu Kunto Saluksen puolelta. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.
11. Kunto Salus pidättää itsellään oikeuden pitää toimitiloja suljettuna, muuttaa aukioloaikoja, ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Kunto Salus ilmoittaa muutoksista ilmoitustaululla, yrityksen internetsivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Kunto Salus pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Kunto Salus varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.


12. Kunto Saluksen säännöt

• Kirjaudu aina asiakaspäätteellä omalla ovikortilla Kunto Salukselle tullessasi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.
• Kunto Saluksen jäseniltä edellytetään siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.
• Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Kunto Saluksen tiloissa, eikä ulko-ovien välittömässä läheisyydessä.
• Jos jäsen tahallisesti vaurioittaa Kunto Saluksen kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
• Laitteet tulee pyyhkiä käytön jälkeen. Tarvittavat välineet puhdistusta varten löytyvät kuntosalista sekä ryhmäliikuntatiloista. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme, että laitteet ovat aina siistejä.
• Kuntoiltaessa tulee aina käyttää asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla tai paljain jaloin liikkuminen liikuntatiloissa on kielletty määriteltyjä ryhmäliikuntatunteja lukuun ottamatta.
• Liikuntavälineet tulee palauttaa aina alkuperäisille paikoilleen.
• Kaikille jäsenille tulee antaa mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Laite tulee vapauttaa toisten käyttöön oman tauon ajaksi.
• Alle 15-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua ilman huoltajan läsnäoloa Saluksen tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä.
• Toivomme, että sammutat tai laitat puhelimesi äänettömälle saapuessasi Kunto Saluksen tiloihin. Anna itsellesi ja muille vieraillemme mahdollisuus häiriöttömään kuntoiluun.
• Omien treenien valo- tai videokuvaaminen Kunto Saluksella on sallittua, kunhan kuvaaminen ei kohdistu muihin eikä häiritse muita liikkujia.
• Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua.
• Asiakas voi varata ryhmäliikuntatunneille paikan vain itselleen. Varauksen voi tehdä paikan päällä viimeistään 5 minuuttia ennen ryhmäliikuntatunnin alkua, tai etukäteen Avoinna24-palvelussa, jonka käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja sisään kirjautumista varausjärjestelmään Kunto Salukselta saadun linkin kautta.
• Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, asiakas menettää varausoikeutensa määräajaksi.
• Jokainen on vastuussa omasta turvallisuudestaan. Annettuja ohjeita tulee noudattaa. Kunto Salus ei vastaa jäsenten omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Kunto Saluksen tiloissa tai sen alueella.
• Mikäli jäsen ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia jäseniä tai henkilökuntaa kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Kunto Salus ei tässä tapauksessa palauta ennakkoon maksettuja maksuja.
• Kunto Salus ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Kunto Salus ei vastaa jäsenien tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista henkilövahingoista vaan jäsen vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Kunto Saluksen tuottamiin palveluihin.
• Asiakas on tietoinen, että Kunto Saluksen toimitilassa on tallentava kameravalvonta.
• Mikäli asiakas tuo luvatta omalla kulkuavaimellaan Kunto Saluksen tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, seuraa siitä siitä 100 euron sanktio.